X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci
s mezinárodní účastí

Academia centrum Zlín – Univerzita Tomáše Bati

29.- 31. 1. 2012

© CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD., Na zástřelu 11 / 108, 169 00 Praha 6.
Tel. +420 251 008 219, Fax +420 220 516 834, e-mail: kardio@ccl.cz. Created by stefi