main menu

Cesta k dokumentu: Úvod » O nás » Archív novinek » 9. Mistrovství Evropy slavnostně zahájeno!

9. Mistrovství Evropy slavnostně zahájeno!

  • 19. června 2011, Liberec

Naplněná Tipsport aréna byla svědkem slavnostního zahájení veteránského Mistrovství Evropy ve stolním tenisu.

Necelých dva a půl tisíce hráčů přivítal ředitel turnaje Milan Šimáček: „Svojí účastí se podílíte na nejvyšší účasti v historii veteránských mistrovství. Za to vám patří velký dík,“ uvedl při zahajovacím ceremoniálu.
Oficiálního zahájení se potom ujal viceprezident ETTU Eberhard Schöler. Toho zaujal zejména vysoký počet hráček i hráčů v kategoriích nad 75 let. „Toto je opět známka toho, že stolní tenis udržuje v kondici a zeslabuje účinky stáří,“ podotkl Schöler.
Nadšené publikum bylo svědkem bohatého kulturního programu, ve kterém nechyběla promenáda vlajek a medailon zúčastněných států, který běžel na obří kostce v hale. Úvod ceremoniálu odstartovala originální bubenické představení. Tu vzápětí vystřídala česká hymna v podání sboru Severáček a více než hodinu trvající show zakončili skupina pierotů na chůdách Long vehicle Circus, kteří neobvyklou pantomimou znázornili zápas ve stolním tenise.
Rekordní počet veteránů začne bojovat o nejcennější kovy už od pondělního rána.

Foto: Ředitel MEV Milan Šimáček a Vicepresident ETTU Eberhard Schöler společně zahájili 9. MEV v Liberci9. European Championships officially opened!

Filled Tipsport arena has witnessed the opening ceremony of Veteran European Championships in table tennis. Almost two and a half thousand players welcomed the tournament director Milan Šimáček: "Your participation is the reason, why there is the highest participation in the history of veterans' championship. For this you deserve many thanks, "he said.
The official opening took the vice president of ETTU Eberhard Schöler. He was really satisfied with the high number of players in the category over 75 years. "This is again a sign that table tennis keeps you fit and reduces the effects of age," said Schöler.
The enthusiastic audience saw the rich cultural program. There was promenade of flags of participating countries and also the medallion, which ran on a giant cube in the hall. Introduction of the ceremony started original drumming show. That was replaced by Czech national anthem performed by the choir Severáček. More than an hour-long ceremony ended pierrots on stilts called Long vehicle Circus, who displayed an unusual pantomime match in table tennis.
A record number of veterans begin fight for medals since Monday morning.

Photo: 2011 EVC Event Director Milan Šimáček and ETTU Vice-president Eberhard Schöler have just opened 9th EVTTC in Liberec9. Senioren-Europameisterschaft feierlich eröffnet

Die volle Tipsport Arena wurde zum Gast der Eröffnungsfeier der Senioren-Europameisterschaft in Tischtennis. Knappe 2.500 Spieler hat zuerst mit seinen Worten der Direktor Milan Šimáček begrüßt: Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie zu der größten Teilnhemerzahl aller Senioren-Europameisterschaften bei. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar!“ ergänzte er. Danach hat das Wort der Vizepräsident ETTU Eberhard Schöler ergriffen. Er war vor allem über die hohe Teilnehmerzahl der Spielerinnen und Spieler in der Kategorie über 75 Jahre begeistert. „Dies ist wieder einmal der Beweis, dass Tischtennis uns fit hält und die normalen Beschwerden des Älterwerdens reduziert.“ betonte Schöler.
Das begeisterte Publikum schaute dem bunten Programm zu, in dem die Flaggenpromenade und die Vorstellung der Teilnehmerländer nicht fehlen durften. Für den Zeremonialeinstieg sorgte originelle Trommelshow. Darauf folgte die tschechische Nationalhymne von Severáček und das mehr als eine Stunde dauernde Programm beendeten die „Long vehicle Circus“, die mit ihrer ungewöhnlichen Pantomime das Tischtennisspiel nachahmten.
Die Rekordzahl der Senioren beginnt am Montag früh ihren Kampf um die Medaillen.

Photo: SEM 2011 Event Director Milan Šimáček und ETTU Vizepräzident Eberhard Schöler haben zusammen 9. SETTM in Liberec eröffnet.


Výběr jazyka:


E-mail: info@ccl.cz, tel.: +420 251 008 111 | Kontakt | CCL tým

© CCL 2019