main menu

Cesta k dokumentu: Úvod » Služby » Podpora produktu/služby

Podpora produktů a služeb

Product Launches

Při uvádění nového produktu na trh je podlinková komunikační podpora stejně důležitá jako nadlinková. Koncepce provedení může být pro obě oblasti komunikace shodná (vzájemná podpora) nebo odlišná (nezávislá podpora). Stěžejní je upozornit na uváděný produkt nejen samotné spotřebitele, obeznámit vaše obchodní partnery či dealery, ale i novináře. CCL navrhne přístup a aktivity tak, aby co do rozsahu i pojetí jejich složení odpovídalo individuálním potřebám těchto cílových skupin.

Semináře, školení, produktové prezentace

Pro vaše firemní zákazníky, dealery či obchodní partnery zajistíme aktuální a cílenou informovanost, která zvýší povědomí o vašich výrobcích či službách. Připravíme společně produkt, který pomůže vám i vašim zákazníkům zvýšit obrat a zisk!

Konference, firemní setkání

Každý podnikatel potřebuje předat aktuální sdělení co nejširšímu okruhu zaměstnanců, dealerů, obchodních partnerů, médií apod. Časově a finančně nejefektivnější je uspořádat konferenci, prezentaci (="schůzi"). V našich podmínkách nemá slovo schůze nejlepší reputaci. Bývá spojována s atributy jako "nudná", "ztráta času", "nicneříkající", apod. Aby vaše akce nebyla všední schůzí, aby se jí zúčastnil maximální počet těch, jimž je adresována, aby její výsledky byly adekvátní potřebě svolavatele, musí být pro účastníky přitažlivá. Jak toho dosáhnout? Nejlépe tak, že vám CCL ve spolupráci s vámi připraví takový projekt, který se distancuje od uvedených pejorativních atributů:

 • Účelnost a cílenost konference:

  CCL se zadavatelem pracuje na koncepci přednášek. Přednáška je tak několikrát posuzována i z hlediska adresnosti a nutí přednášejícího dobře se na prezentaci připravit.
 • Využití nejmodernější techniky: 

  Zpracované přednášky jsou pomocí speciálních počítačových programů zpracovány a ztvárněny včetně barevných grafů, pohyblivých animací a ilustrujících či "rušících" objektů (např. zdvižený prst v rohu obrazu "vývoj nákladů", jásající figurka v obrazu "výsledky nové strategie" apod.). Celá prezentace je přenášena do prostoru (velkoplošná projekce, systém multi-monitorů).
 • Udržení pozornosti adresátů:    

  Zajistíme moderování programu známou osobností, pro uvolnění atmosféry zapracujeme krátké vtipné zapamatovatelné scénky. Pro pomocné práce zajistíme půvabné hostesky.
 • Proměna všedních záležitostí v neobvyklé:    

  Obyčejný společný oběd či večeři proměníme například v hostinu v saloonu s Limonádovým Joem.
 • Výsledkem je: 

  · neopakovatelný zážitek · verbální efekt v rámci příslušné cílové skupiny · maximální účast při podobné další akci. · snadno zapamatovatelný průběh prezentace · úspěšný přenos informace z přednášejících na adresáty · součást antifluktuační politiky: "toto jinde (rozuměj: u konkurence) [také] není!"

CCL vytvořila pro potřeby svých zákazníků "Obecné osnovy pro zpracování nejčastějších typů prezentací", které pojmenovávají a odlišují druhy akcí, nabízí doporučené postupy a strategie, témata, popisuje výhody jednotlivých programů. Osnovy jsou zpracovány na základě dlouhodobých zkušeností CCL s realizací tohoto typu akcí. Je mnohokrát ověřeno, že na jejich základě lze připravit a zrealizovat velmi hodnotný projekt. Zákazníkům, se kterými CCL uzavřela "Smlouvu o spolupráci" na vyžádání tyto zásady poskytneme. Omezení naší kreativity jsou dána pouze corporate identity, vkusem a kapsou zákazníka.

CCL preferuje přípravu i prezentaci témata konference formou přenosu dat z PC, případně jeho kombinací s audio-vizuálními komponenty. V některých firmách se zjevně způsob prezentace nedoceňuje - nejdokonalejší technikou, která je užívána, jsou zpětné projektory či dia projektory s odkazem na finanční výhodnost jejich použití oproti PC prezentacím.

Roadshow

Roadshow jedna z důležitých součástí event marketingu, orientovaná na podporu prodeje, značky nebo produktu, a je určena koncovým zákazníkům. Nabízíme mnohaleté zkušenosti s akcemi podobného charakteru; disponujeme informacemi o vhodných místech nejen v celé České republice, Slovensku, ale i v zahraničí. Víme, jak zvýšit prodej služeb či produktů na vašich prodejních místech netradiční formou! A zajistíme výběr těch nejlepších míst pro cílenou propagaci vašeho výrobku či značky.


Výběr jazyka:


E-mail: info@ccl.cz, tel.: +420 251 008 111 | Kontakt | CCL tým

© CCL 2020